En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Anders Wahlund predikar.
Det är Kids för barnen samtidigt som predikan
och fika efteråt i kaféet.