En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Boris Nielsen predikar.
Kids för barnen & fika efteråt.