En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till söndagsgudstjänst med lovsång, predikan från Christian Wendesten, Kids för barnen & fika efteråt.