En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Fredric Lindeskär predikar.
Det är Kids för alla barn från 3-12 år samtidigt som predikan.
Det finns tolkning till Engelska, Farsi & spanska.
Stanna gärna på en fika efteråt.