En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Maria Nielsen predikar.
Det är Kids-samling för barnen samtidigt som predikan & fika efter gudstjänsten.
Tolkning till Engelska, Farsi och Spanska.