En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Församlingens lärlingsteam predikar.
Äventyret för barnen och fika.