En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst 15.00

Välkommen till gudstjänst!
Pernilla Wendesten predikar.
Det är Kids för barnen samtidigt som predikan
och fika efteråt så klart.