En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Christian Wendesten predikar.

Det är ”Kids” för barnen samtidigt som predikan.
Fika efteråt.