En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst där
Christian Wendesten predikar och dramateamet framför ”This blood”
Äventyret och fika.