En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 11.00

Välkommen till gudstjänst kl 11.00
Christian Wendesten och Hekki Virtanen predikar tillsammans. Det är Sommarkul för barnen samtidig som predikan och fika efter gudstjänsten.