En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Denna söndag återgår vi till vanlig gudstjänsttid igen. 
Maria Nielsen predikar. Det blir sommarkul för barnen och fika efter gudstjänsten. Välkommen!