En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Christian Wendesten predikar. 
Samtidigt som predikan är det ”sommarkul” för alla barn.
Fika efteråt.
Välkommen!