En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Boris Nielsen predikar. 
Kids drar igång efter sommaren
och fika efter gudstjänsten.