En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Frank Isaksson predikar om nattvardens betydelse.
Kids är i full gång för barnen
och det finns fika att köpa efter gudstjänsten.