En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00:
Vi har besök av Kimmo & Laura Sarajärvi med familj tillsammans med deras team som arbetar med mission i Costa Rica. Vi får också en färsk rapport från teamet som varit i Etiopien.
Kids för barnen & fika för alla!