En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten predikar & Kids för barnen.
Fikaförsäljning efter gudstjänsten i HoG -kitchen.