En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Alpha-avslutning kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där vi har avslutning för vår ”Alpha-kurs”
Frank Isaksson predikar. Kids för barnen och möjlighet att köpa fika i vårt café efteråt.