En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00 i House Of Gospel.
Tobias Göransson predikar och det blir dop.
Kids för barnen och möjlighet till att köpa fika efteråt i vårt café.