En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl. 15.00.
Unga vuxna husgruppen som Liya Tedros leder är ”In charge”
Magnus Linnarsson predikar.
Kids för barnen och möjlighet till att köpa fika
i HoG-kitchen efter gudstjänsten.