En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Indienteamet kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Teamet som precis varit på missionsresa i Indien till vårt ”flickhem” Zoégirls kommer ge en rapport.
Christian Wendesten och Johannes Vigart predikar m.m.
Kids för barnen under predikan och möjlighet att köpa fika för alla efteråt.