En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Frank Isaksson predikar.
Det är Kids för barnen och möjlighet att köpa fika i HoG-café efteråt.