En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till Gudstjänst kl 15.00
Said Karegeran och Magnus Linnarsson predikar tillsammans.
Kids för barnen och fika i kaffet efteråt.