En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjäst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten predikar.
Kids för barnen & fika efteråt i vårt cafe´ ”Midpoint”.