En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten predikar.
Kids för barnen & möjlighet att köpa fika i caféet efteråt.