En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Boris Nielsen predikar utifrån höstens tema ”Att lära känna Gud”.
Kids för barnen & fika efteråt i café Midpoint.