En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Christian & Pernilla Wendesten predikar om Fadern utifrån höstens tema ”Att lära känna Gud”
Under predikan är det Kids för barnen och det finns möjlighet att köpa fika i café Midpoint en trappa ner efter gudstjänsten.