En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Christian Wendesten predikar och fortsätter utifrån höstens tema: ”Att lära känna Gud”.
Kids för barnen och möjlighet att fika eller äta något på café Midpoint efteråt.