En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Maria Nielsen predikar och Kids för barnen.
Kafé Midpoint är öppet efter gudstjänsten.