En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Gudstjänsten arrangeras av unga vuxna i församlingen och handlar om att vara ledd av Gud.
Sam David kommer att predika.
Kom med förväntan.

Välkomna!