En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst med bibelskolavslutning.
Kursen Bibelskola 24/7 har högtidlig avslutning.
Frank Isaksson predikar samtidigt som det är Kids för barnen en trappa ner.
Kaféet är öppet efter gudstjänsten där du kan köpa fika eller söndagsmiddag.