En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön till midnatt

Välkommen att vara med och söka Gud under vår gemensamma ”21 dagar av bön och fasta.” Var med det du kan!

Kyrkan står öppen kl 18.30-24.00