En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Said Karegeran predikar. Det är Kids för barnen samtidigt som predikan och fika efteråt.