En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Frank Isaksson predikar med team från vår bibelskola 24/7.
Kids för barnen och fika efteråt.