En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Christian Wendesten predikar.
Kid stör barnen och fika efteråt.