En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00

Kevin Tarifa predikar och det blir vittnesbörd från Indienmissionärer.
Kids för barnen samtidig som predikan och fika efteråt.