En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Boris Nielsen predikar.
Kids för barnen och fika efteråt.