En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Missionär & evangelist Per Åkvist predikar.
Kids för barnen & fika efteråt.