En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
Frank Isaksson predikar, Kids för barnen och fika så klart!