En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst kl 15.00.
David Cruz & Tobias Johansson predikar.
Kids för barnen och fika för alla!