En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Bo Lindqvist predikar. Det finns tid till lovsång och möjlighet till förbön på våra gudstjänster. Barnen har sin egna Kids-samling under predikan.
Det finns också möjlighet att köpa fika efter gudstjänsten.