En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med dop

Välkommen till gudstjänst kl 15.00
Det blir dop och Johannes Vigart predikar tillsammans med Christian Wendesten.
Kids för barnen under predikan och fika efteråt.