En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst med sommarkul för barnen.
Christian Wendesten predikar.
Fika finns att köpa efter gudstjänsten.
Tolkning erbjuds till Engelska, Farsi och Spanska.