En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst med Sommarkul för barnen.
Maria Nielsen predikar. Tolkning till engelska, farsi och spanska erbjuds.
Det finns fika att köpa efter gudstjänsten.