En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med Dop!

Välkommen till gudstjänst.
Christian Wendesten predikar denna söndag, då vi också har dop.
Kids för barnen & fika efteråt.
Möjlighet för tolkning till engelska, farsi och spanska finns.