En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Christian Wendesten predikar.
Det är Kids för barnen & fika.