En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst med besök kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Carlos Recino & Niklas Lorentzon medverkar med predikan och en nyskriven bok om Carlos liv från en våldsam gängmedlem till en brinnande evangelist.