En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst.
Frank Isaksson predikar.
Det är kids för barnen under predikan och fika efteråt.
Som vanligt erbjuds tolkning för de som behöver till Engelska, Farsi och Spanska.