En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön med Nattvard & lovsång 19.00

Välkommen till bön hemma hos Magnus och Ida Linnarsson kl 19.00.
De bor på Stabbetorget 6. Du kan också ringa Magnus för vägbeskrivning
på 0761-496450