En kyrka för alla nationer och alla generationer

Gudstjänst kl 15.00

Välkommen till gudstjänst där Said Karegeran & Christian Wendesten predikar tillsammans. Undertiden fortsätter barnen sin gudstjänst på barnsamlingen ”Kids”
Det finns också möjlighet att köpa fika efteråt.