En kyrka för alla nationer och alla generationer

Bön i hemmen

Välkommen till bön, nattvard & lovsång hemma hos Joel & Liya på Batterigatan 1H i Gamlestaden. Hpl SKF.